Resume.co

رزومه شرکت طراحان ویرا نوین

معرفی شرکت:

یک شرکت خصوصی که بصورت مستقل از اوایل سال 1402 فعالیت گسترده خود را شروع کرده و موارد کاری بسیاری در این زمینه انجام داده است.